06 - 820 589 80

janneke@eigenwijzewerken.nl

Projecten

Voor als je tijdelijk iemand nodig hebt om een klus te klaren. Iemand die snel zelfstandig is, zelf op zoek gaat naar wat er moet gebeuren en uit de brei aan data en informatie de belangrijke zaken haalt. Iemand die de tolk en verbinder is tussen techniek/expertise en de business.

Je bent bijvoorbeeld begonnen met social media of een nieuwe website, maar het project wil niet vlotten. Wat er precies moet gebeuren weet jij ook niet, maar dat er een klus ligt die jij in je eentje niet kunt klaren is duidelijk.

Vertel mij wat de bedoeling is en ik duik er in. Ik kom vrij snel met overzicht en advies: wat is er gaande, wat moet er gebeuren en wie moeten daarbij worden betrokken. Jij beslist op basis daarvan wat het aanvalsplan gaat zijn.

Dan kan mijn taak er op zitten, maar het onderwerp kan ook aansluiten bij mijn expertise. Dan kan ik ook de uitvoer van het plan voor mijn rekening nemen. Zodat je snel vooruitgang ziet en zelf aan de slag kan met waar jij goed in bent en energie van krijgt.

Neem contact op om kennis te maken. We inventariseren samen wat er aan de hand is en waar je naar toe zou willen, zodat ik aan kan geven wat ik voor je kan betekenen.

Voorbeelden van projecten die ik heb uitgevoerd:

hr

Coaching: coaching van zowel individuen als (management)teams.

Training en opleiding: opzetten training- en opleidingstrajecten voor verschillende functies

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: projectleiding, analyse en advies aan MT

Functieprofielen definiƫren

Opzetten standaardtrajecten en procedures afdeling HR (W&S, opleiding, etc)

Financieel

Kostprijsbekening: ontwikkelen van een sheet in excel waarmee non-financials kostprijzen en verkooptarieven kunnen berekenen.

Procesbeheer backoffice: proces van facturatie en verloning tbv specifieke klant. Was daarbij vooral de tolk tussen backoffice en de business om zo te komen tot een optimaal werkproces.

marketing

Op Marketingvlak meerdere projecten geleid en onderdeel geweest van verschillende projectgroepen.

Voorbeelden:

Social media: opzet social media strategie en draagvlak creƫren binnen de organisatie voor het gebruik er van. Onder andere door een blog-training te organiseren en mensen te enthousiasmeren interessante content te schrijven.

Website: overnemen van een lopend project waarbij het eerst zaak was overzicht te krijgen. Wat liep er al, wat moest er nog gebeuren, wat was de stand ten opzichte van budget en welke uitgaven konden nog worden verwacht? Betrokken personen informeren en waar nodig aan elkaar koppelen. De schakel zijn tussen leverancier en organisatie en het bewaken van deadlines.

business intelligence

Bouwen Management Informatie Systeem (MIS): inventariseren welke kpi's men wilde zien, wie waar toegang toe nodig had en waar de data gevonden kon worden. In Tableau bouwde ik vervolgens de benodigde rapportages (dashboards)..

Lerende organisatie faciliteren: feitelijk meer een verandermanagementklus. Daarover heb ik advies uitgebracht en aanbevelingen gedaan.

Strategie

Meedere strategietrajecten begeleid. Zowel de vorming van de lange termijn doelen zelf als begeleiding van de daaruit voortvloeiende projecten.

Gebruikte tools oa Scenarioplanning, OGSM, Projectmanagement/Lean, Bold steps.