06 - 820 589 80

janneke@eigenwijzewerken.nl

Over janneke

Geboren en getogen in Twente, studeerde ze na het VWO Technische Bedrijfskunde aan de UT in Enschede. De breedte van de opleiding sprak aan: zowel vakken als organisatiekunde en HR als materiaalkunde en technisch ontwerpen. Maar ook: van strategisch en abstract naar concreet en uitvoerend. Die diversiteit kenmerkt ook haar verdere loopbaan. Ze voerde projecten uit binnen verschillende vakgebieden (zoals HR, Marketing, Strategie & Innovatie en Business Intelligence) en is daarbij vaak de spin in het web: het aan elkaar knopen van verschillende strategische projecten en vooral de mensen daarbinnen op elkaar aangesloten krijgen en houden is haar toevertrouwd.

 • Wordt vaak gevraagd om logica en structuur te vinden in ogenschijnlijke chaos. Kan het daarna zodanig presenteren dat andere mensen het overzicht ook weer hebben en verder kunnen komen.
 • Is in staat de vraag achter de vraag te ontdekken, zodat de geboden antwoorden ook daadwerkelijk het probleem oplossen .
 • Snapt hoe belangrijk een organisatiecultuur is bij het vormgeven van strategie . Dat een one-size-fits-all methode niet bestaat. Weet hoe je beproefde modellen kunt inzetten zodat ze bij jouw organisatie óók werken.
 • Koppelt bedrijfskundige kennis en inzicht in menselijk gedrag , zodat je strategieën en projecten krijgt waarmee je resultaat behaalt.
 • Vertaalt abstracte concepten in concrete taken inclusief bijbehorende planning en zorgt voor behalen van de deadlines en budgetbewaking.
 • Houdt van modellen en structuren om inzicht en overzicht te krijgen, maar past ze graag flexibel, passend in de context, toe. Omdat ze dan pas echt goed werken.

Karaktereigenschappen

 • Nieuwsgierig; houdt van variatie, het leren en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden
 • Praktisch; allemaal leuk en aardig die nieuwe mogelijkheden, maar het moet wel ergens toe leiden ;-)
 • Gestructureerd en reflecterend; omdat overzicht en weten waar je staat ruimte geven voor creativiteit (en soms een beetje chaos)WAT ANDEREN OVER JANNEKE ZEGGEN

Janneke is een zeer toegewijde en prettige collega om mee te werken. Ze heeft zich voor mij bewezen op een groot aantal verschillende vlakken, met name op het inzicht geven van verschillende invalshoeken bij projecten, het adviseren bij de ontwikkelingen van strategieën/aanvalsplannen en terugkoppelen van de impact van deze implementaties op de organisatie. Daarnaast heb ik Janneke leren kennen als een doorzetter, die veel werk verzet en meerdere projecten tegelijkertijd kan overzien. Ik heb groot respect voor haar.

BART MONSTER | Algemeen Directeur MEPD

Ik heb het genot gehad meerdere malen met Janneke in projectteams te zitten. Janneke is een fijn mens en een sterk inhoudelijke adviseur die vragen stelt waar anderen vaak niet op komen. Dit geeft in ieder project verdieping. Janneke is een kei in Excel en Access wat maakt dat heel veel (management)rapportages overzichtelijk en zonder overbodige data als output opgeleverd worden. Haal Janneke in je team en je project wordt een succes!

ARJAN VAN DIJK | Consultant en Eigenaar ProjectKwadraat


Ik heb het genoegen gehad om binnen Xelvin in zowel projectteams, Managementteams en Directieteams met Janneke samen te mogen werken. Janneke was ten alle tijden in staat toegevoegde waarde te leveren door het bieden van inzichten, structuren, bedrijfsmodellen waarmee ze een bijdrage leverde in het succes van een individu en het hele bedrijf.
De combinatie van haar eigen onbevooroordeeldheid ten aanzien van een ander en haar kennis van menselijk gedrag heeft mij en veel van mijn collega’s geholpen zelfbewuster te worden en anderen beter te begrijpen. Mede hierdoor werden we als teams beter en hadden we zowel plezier en resultaat met elkaar.
Tevens is Janneke in staat om iets wat complex en abstract is, voor iedereen beeldend en begrijpend te maken. Ze herkent en waardeert de aanwezige bedrijfscultuur, heeft een luisterend oor voor de medemens, en een goed gevoel voor humor. Janneke heeft de energie en ambitie om altijd te blijven leren. Hierdoor zal ze in staat zijn grote uitdagingen aan te gaan en met succes invulling aan te geven.

WALTER LAMMERS | Managing Director Start- & ScaleUp Xelvin Groep

Janneke Assink - Eigen Wijze Werken

Janneke's loopbaan en projecten - CV

WERKERVARING

EIGENWIJZEWERKEN

Diverse projecten bij JazzincDioramas Jan 2020 - heden

- Verbetering orderprocessen door automatisering
- Projectmanagement nieuwe website en backoffice (launch Juni 2022)
- Opzet management informatie systeem
- Inzet social media kanalen
- Boekhouding Twinfield/Basecone
- Kostprijsberekeningen
- Opzet en inrichting Website Wordpress / Woocommerce (2017)

Verbetering documenten Tailorminds Okt 2020 - Jan 2021

Helpen verbeteren documenten conform Huisstijlhandboek, zowel qua layout/uniformiteit als inhoudelijk.

Diverse projecten als zzp-er bij Itannex / Arkance Ssytems Jan 2020 - Mei 2022

- Projectmanager Digitalisering: verbetering processen door automatiseringsoplossingen in lean projectgroep
- Ontwikkeling Projectaanpak: mensen helpen ontwikkelen door kennisoverdracht en coaching on the job
- Medewerkeronderzoek
- Begeleiden teammanagers in gebruik van KPI's om strategische doelstellingen te realiseren
- Creëren en behouden van overzicht in overgang naar nieuw ERP systeem

XELVIN

Directeur OrganisatieOntwikkeling Jan 2018 - Dec 2019

Oprichting van en verantwoordelijk voor team OrganisatieOntwikkeling. Een multidisciplinair projectmatig werkend team dat de verschillende werkmaatschappijen van de Xelvin Groep (Xelvin, XBI, Operatiz, Mundialz, Beeliners) helpt de ambities te realiseren. Ondersteuning en regievoering op projecten binnen onder andere de vakgebieden: Strategie, HR, OrganisatieOntwerp, Marketing, Innovatie en Business Intelligence.

Onderdeel van directie Xelvin Groep. Onderwerpen oa:

 • Strategievorming: inhoud, proces en planning&opvolging
 • Vertaling OrganisatieVisie en beleid naar verschillende vakgebieden waaronder HR-beleid
 • OrganisatieOntwerp/Inrichting
 • Teamvorming, Cultuur
 • Ondersteuning Directeuren bij vorming operationele MLTP's

OrganisatieAdviseur & Projectmanager Feb 2011 - Dec 2017

Onderdeel van MT van Xelvin en andere Xelvin Groep bedrijven. Adviserend en ondersteunend bij strategie- en teamvorming. Advisering en ondersteuning van projecten voortkomend uit strategietrajecten op diversie vakgebieden. Voorbeelden van projecten en werkzaamheden:

 • Management Informatiesysteem gebouwd in Access en Excel
 • Business Intelligence: strategie en verandermanagement, onderdeel projectteam bouw Datawarehouse, rapportages maken in Tableau. Tolk tussen business en IT/BI-expertise.
 • HR Development: teambuilding en ondersteuning van ManagementTeam
 • Procesbeheer backoffice inclusief samenwerking front- en backoffice. Tolk tussen business en staf
 • Marketing: onderdeel projectteam nieuwe website, opzetten social mediastrategie en -uitvoer
 • Strategie: begeleiding strategievormingsproces en regievoering verschillende daaruit voortkomende projecten
 • Coaching collega's

USG INNOTIV (nu USG Engineering )

Bedrijfskundig Adviseur Jan 2007 - Jan 2011

Advisering en ondersteuning Algemeen, Financieel en Operationeel Directeuren. Belangrijkste taken:

 • Projectadviseur, ondersteunend aan algemeen directeur, bij strategieproject. Bewaking projectvoortgang, signaleerfunctie, tevens bij diverse projecten inhoudelijk betrokken en/of als projectassistent werkzaam.
 • Opzetten management informatie systeem. Na het standaardiseren van de processen, waarbij de informatie uit verschillende systemen wordt gehaald, overgedragen aan medewerker van de afdeling Finance & Control
 • Projectleider migratie Intranet
 • Projectleider Medewerker- en klanttevredenheidsonderzoeken
 • Projectlid diverse projectgroepen zoals Kwaliteitssysteem, Klant/Commercie, Interne communicatie
 • Ondersteuning bij opzetten en analyse Doelgroepenonderzoek
 • (Hoofd)beheer intranet (Sharepoint, Alterian), website (Clixmaster)
 • Op aanvraag en uit eigen beweging uitvoeren van analyses voor de operatie
 • Power User Business Intelligence binnen USG People
 • Ondersteuning diverse stafafdelingen op project- en ad-hoc-basis

Medewerker Bedrijfsbureau Nov 2003 - Dec 2006

Verantwoordelijk voor het vergaren, analyseren en verspreiden van informatie. Het maken van Management Informatie Systemen (middels Access en Excel) met zelf te genereren data uit verschillende databases. Maken van analyses voor MT. Tevens ad-hoc rapportages en ondersteuning bij (commerciële of strategische) acties. Projecten:

 • Projectassistent integratieproject UTS, Innotiv en Beaver (allen werkmaatschappijen van USG). Bewaken voortgang van projectteams en bewaken aansluiting van de verschillende projectteams op elkaar. Beheren, analyseren en beoordelen opgeleverde documenten en advisering algemeen directeur m.b.t. de voortgang, knelpunten en planning. Tevens verzorgen interne communicatie over fusietraject naar de organisatie.
 • Beheer intranet
 • Projectlid Management Informatie Systeem

Medewerker HR-afdeling Jan 2003 - Dec 2003

Door de fusie van Cluster met Innotiv tijdelijk medewerker van de afdeling HRM. Taken tijdens dit traject:

 • Projectlid werkgroep Personeel. Deze werkgroep had tot doel allerlei zaken m.b.t. personeel te regelen (o.a. harmonisatie arbeidsvoorwaarden, inzichtelijk maken cultuurverschillen en overeenkomsten, hr-beleid vormen, functieprofielen definiëren)
 • Projectassistent werkgroep Commercie
 • Opzetten standaardtrajecten/procedures afdeling HRM (o.a. database vormen/beheren, opleidingstraject vormgeven en invullen, werving & selectie procedure opstellen en ondersteuning bij uitvoer)
 • Organiseren van training voor gebruik nieuw databasepakket
 • Training geven aan groepen gebruikers
 • Opzetten en beheer handleiding nieuwe databasepakket
 • Vraagbaak voor gebruikers m.b.t. nieuw databasepakket

Medewerker OrganisatieOntwikkeling Mei 2000 - Jan 2003

Ondersteuning van manager van de afdeling OrganisatieOntwikkeling. Deze afdeling had tot doel het potentieel van de organisatie (lees: de mensen) te ontwikkelen. Taken:

 • Ondersteuning en advisering bij werving & selectie (o.a. recruitment, sollicitatiegesprekken voeren)
 • Loopbaanbegeleiding: opzetten loopbaanontwikkelingsprogramma en uitvoer daarvan (organiseren trainingen, coaching, assessments)
 • Monitoring (zowel kwalitatief als kwantitatief)
 • Ondersteuning bij exit-trajecten
 • Advies aan MT

Uitgevoerde projecten in fusietraject:

 • Projectlid conversie databases
 • Inrichting nieuwe database en mede-beheer
 • Opzetten handleiding voor gebruikers nieuwe database
 • Opzetten trainingsprogramma voor gebruikers

Zie ook Janneke Assink op Linkedin

OPLEIDINGEN

WO Technische Bedrijfskunde - Universiteit Twente (2000)

 • Technische stroom: Werktuigbouwkunde
 • Afstudeerrichtingen: HRM en Arbeidsrecht
 • Afstudeeronderzoek naar Flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden - Roessingh Diensten Groep

VWO - Christelijk Lyceum Almelo (1994)

CURSUSSEN & CERTIFICATEN

Werving & Selectie Star methodiek - Van den Broek en partners (2002)

PPA Persoonlijke Profiel Analyse - Thomas International (2010)

Workshop Scenarioplanning - Passionned Group (2015)

Projectmanagement - LEANent (2018)

Taalcoach - Stichting Lezen & Schrijven (2019)

Divserse workshops en trainingen van software (CRM, CMS en andere) pakketten (oa Otys, Exact, Intranet, Tableau, Photoshop, Illustrator)

Overige/nevenwerkzaamheden

Jazzinc Desig n - administratieve ondersteuning (oa aanlevering aan boekhouding), bouw en beheer website .

Jip by Jan - inspiratie, patronen en tips op handwerkgebied. In opdracht gewerkt voor merken, groothandels en Landleven magazine. Bouw en beheer website . Boek Haakspiratie uitgebracht bij Uitgeverij Kosmos.

Taalcoach - helpen en ondersteunen van laaggeletterden met het beter leren lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal (vrijwilligerswerk).